Jejunoileostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.