Jejunorrhaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumun dikilmesi.