Jejunostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumun fistülizasyonu.