Jejunotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.