Jenner's Stain teriminin tıbbi anlamı; Eozin ve metilen mavisi karışımından ibaret bir boya;