Jerky (Cogwheeled) Breathing teriminin tıbbi anlamı; Sakkade teneffüs kademeli solunum;