Jigger teriminin tıbbi anlamı; a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.