Joint Bodies (Mice) teriminin tıbbi anlamı; See: Arthrolith.