Joint Capsule teriminin tıbbi anlamı; Eklemi saran bağ dokusundan ibaret kapsül, eklem kapsülü;