Joint teriminin tıbbi anlamı; n. Eklem, oynak, mafsal, articulatio.