Jolle's Test teriminin tıbbi anlamı; biochem. İdrarda safra boyalarını gösteren bir test;