Jones's Position teriminin tıbbi anlamı; Humerus alt ucu kırığında, kırık uçların daha kolay kaynaması bakımından ön kola verilen tam fleksiyon vaziyeti;