Juxta-Epiphysial teriminin tıbbi anlamı; a. Epifize yakın veya bitişik.