Juxtaglomerular teriminin tıbbi anlamı; a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.