Juxtangina teriminin tıbbi anlamı; n. Yutak kaslarının iltihabı.