Juxtaposition teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.