Juxtapyloric teriminin tıbbi anlamı; a. Pilora veya pilor venine yakın.