Juxtaspinal teriminin tıbbi anlamı; a. Omurgaya yakın.