Kahler's Disease teriminin tıbbi anlamı; Mültipl miyelom;