Kahn Test teriminin tıbbi anlamı; Sifiliz teşhisinde kullanılan serolojik bir test;