Kainophobe teriminin tıbbi anlamı; n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.