Kainophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.