Kaliemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.