Kaligenous teriminin tıbbi anlamı; a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.