Kaliopenia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta potasyum eksikliği.