Kalopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.