Karezza teriminin tıbbi anlamı; n. Coitus reservatus.