Karyenchyma teriminin tıbbi anlamı; n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.