Karyo teriminin tıbbi anlamı; pref. Çekirdek anlamına önek.