Karyocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Nüveli hücre, karyosit.