Karyogamy teriminin tıbbi anlamı; n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.