Karyogonad teriminin tıbbi anlamı; n. See: micronucleus.