Karyology teriminin tıbbi anlamı; n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.