Karyomitome teriminin tıbbi anlamı; n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.