Karyomorphism teriminin tıbbi anlamı; n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.