Karyota teriminin tıbbi anlamı; n. Nüveli hücreler.