Keratodermatitis teriminin tıbbi anlamı; n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.