Kleptolagnia teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.