Konometer teriminin tıbbi anlamı; n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.