Kysthoptosis teriminin tıbbi anlamı; n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.