Labbe's Operation teriminin tıbbi anlamı; Gastrotomi;