Labia Majora teriminin tıbbi anlamı; Mons veneris'ten başlayarak vaginayı kuşatır tarzda aşağıya doğru inen dudağa benzeryapıda iki oluşum.