Labia Minora teriminin tıbbi anlamı; Majora'nın iç kısımlarında yer alan iki küçük oluşum.