Labialism teriminin tıbbi anlamı; n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.