Lability teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.