Labioglossolaryngeal Paralysis teriminin tıbbi anlamı; Dil, dudak ve larinksin ilerleyici felci ile karakterize olan sinirsel bir hastalık.