Labioglossolaryngeal teriminin tıbbi anlamı; a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.