Labiograph teriminin tıbbi anlamı; n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.