Labiolingual teriminin tıbbi anlamı; a. Dudaklar ve dille ilgili.