Labiology teriminin tıbbi anlamı; n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.